Lidmaatschap

Lidmaatschap ONNO:
 
 • ONNO is opgericht voor ondernemers die een sterke band met Noordwijkerhout hebben.
 • ONNO wil enthousiaste, initiatiefrijke ondernemers samenbrengen, die van elkaar willen leren, kennis willen delen en een netwerk willen vormen.
 • Deze ondernemers kunnen zich aanmelden voor een lidmaatschap van ONNO.
 • Nieuwe aanmeldingen van ondernemers worden naar de leden gemaild, indien binnen 48 uur geen bezwaar gemaakt wordt, kan de aanmelding goedgekeurd worden.
 • Bij bezwaar zal een stemming van leden uitsluitsel geven waarbij een meerderheid bindend is.
 • Afmelden bij verhindering voor een bijeenkomst is verplicht (het is ook netjes).
 • Er wordt voorlopig geen maximum aan het aantal leden gesteld.
 • Evaluatie van het lidmaatschap zal na een jaar plaatsvinden, eerder indien gewenst.

Contributie voor een jaar lidmaatschap ONNO
 
 • De bijdrage voor het lidmaatschap van ONNO is vastgesteld op € 250,- per jaar.
 • De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering (tijdens de eerste bijeenkomst van het kalenderjaar) opnieuw vastgesteld.
 • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar.
 • Indien aanmelding later in het kalenderjaar plaatsvindt, wordt een bedrag van € 25,- per kalendermaand in mindering gebracht op de jaarlijkse bijdrage.
 • Het lidmaatschap is all-in: koffie, drankjes, hapjes en jaarlijkse evenementen.
 • Introducees (indien potentieel lid) mogen gratis één bijeenkomst bezoeken.
 • Bij prominente sprekers - eventueel gezamenlijk te houden met andere verenigingen - kan voor een introducee een tegemoetkoming in de kosten in rekening gebracht worden, e.e.a. in overleg met het dagelijks bestuur en altijd vermeld bij de maandelijkse uitnodiging.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan geschieden via mail aan de secretaris. Graag een korte motivatie waarom het lidmaatschap opgezegd wordt.
 • Bij opzeggen van het lidmaatschap bepaalt het bestuur de hoogte van de restitutie van de jaarlijkse bijdrage.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om af te wijken van de hierboven staande richtlijnen.