Maart 2020

Maart 2020

Door de ontwikkelingen rond het Corona-virus is de bijeenkomst van maart tot nader order afgelast.
Kees Brouwer - IDDS
 

Programma

Datum Donderdag 19 maart
Locatie Brasserie Op Dorp
Koffie 20:00 uur
Presentatie 20:30 uur

Kees Brouwer is directeur van de IDDS Groep. Een bedrijf dat zich bezighoudt op maar liefst 9 kennisgebieden: Milieu, Archeologie en Bouwhistorie, Explosieven, Ecologie, Water, Cultuurtechniek, Asbest, Bouw- en Sloopmanagement en Infra.
De kracht van IDDS is het samenspel van specialistische kennis onder de grond, met civieltechnische, bouwkundige en planologische kennis bovengronds. Op deze manier wordt integraal toegewerkt naar een doelgerichte locatie- of gebiedsontwikkeling.

IDDS wordt ook gevraagd om te adviseren rond de opgeworpen stikstofproblematiek, verwacht wordt dat Kees hierop dieper zal in gaan.