Januari 2019 Lars Finkerbusch

Januari 2019 Lars Finkerbusch

Zoals gewoonlijk hield de ONNO tijdens de eerste bijeenkomst van het jaar de algemene vergadering. Ruud had zijn best gedaan om de informatie zo bondig mogelijk te presenteren en ja, daar was hij weer bijzonder goed in geslaagd.

Voor het eerst in jaren is de contributie verhoogd en dat werd ingegeven door de stijgende kosten van het afgelopen jaar. Geen uitgebereide analyses, er was ook geen wanklank. Gelijk werd ook het programma voor 2019 voorgelegd, met hier en daar een voorbehoud.

Daarna was het de beurt aan de spreker van vanavond; Lars Finkerbusch. Maar voordat hij zijn verhaal mocht beginnen, kregen we eerst nog een introductie door de nieuwe wethouder van onder andere economische zaken van de fusiegemeente Noordwijk; Roberto ter Hark.

Lars nam het verhaal over van Roberto over de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek, opgericht door de 5 gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout. Lars trekt de kar en vertelde over waar deze stichting voor staat en wat deze stichting zoal doet.

In principe doet de stichting zelf niet zo heel veel, het werkt meer als katalysator om anderen te stimuleren actie te nemen om te investeren in projecten die de economie van de Duin- en Bollenstreek ten goede komen. Daarnaast houdt de stichting de vinger aan de pols over het verloop van de projecten.

De projecten dienen te vallen onder één van de pijlers Greenport, Space, Toerisme of Zorg. Deze pijlers zijn dan nog verder onderverdeeld. Het gaat erom dat met investeringen bepaalde innovaties kunnen worden bewerkstelligd die de productiviteit of de kwaliteit van producten of diensten verbeterd.

Het bleef heel lang een theoretisch verhaal, waardoor de zaal zich een beetje ging roeren en er een vurige discussie onder de leden ontstond.

Na de presentatie van Lars ging deze discussie nog even door, anderen besloten om met elkaar wat te drinken en te "net"werken. Het was ouderwets gezellig en er werd nog lang nagepraat in de Wapenstaete ...

Tekst: PvT
Foto's: GV