Hans Biesheuvel

Hans Biesheuvel

Ter ere van het 40-jarig bestaan van de SON waren de leden van de ONNO en de Heerenclub De Zilk uitgenodigd om dit te vieren. Het was dan ook een drukte van belang in de Witte Kerk op 10 oktober. We werden welkom geheten door personeel van 't Wapen van Noordwijkerhout die de catering verzorgde. De avond startte met een kopje koffie met een minigebakje en de ruimte stroomde al snel vrijwel helemaal vol.

Op het programma stond een presentatie van Hans Biesheuvel, de voorzitter van Ondernemers Nederland (ONL). Hans Biesheuvel (1965) groeide op in een ondernemersgezin. Eind jaren ’80 koos hij eveneens voor het ondernemerschap en startte een technische groothandel. Dit werd later met de door zijn overgrootvader opgerichte onderneming, de Biesheuvel Groep. In 2000 verkocht Hans de groep en werd directeur-eigenaar van PGZ International om vervolgens in 2011 de functie van voorzitter MKB Nederland te bekleden. In 2013 nam hij afscheid van deze functie om ONL voor Ondernemers op te richten. Hier zet hij zich vanaf het begin met hart en ziel in om de stem van ondernemers beter te laten horen de brug te slaan naar de politiek.

ONL is een lobbyorganisatie die met kabinetsleden en zelfs de premier contact heeft over allerlei zaken die direct verband houden met ondernemers. Ondernemers in de breedste zin van het woord, van zelfstandige eenpersoonsbedrijven tot multinationals. Al deze ondernemers kunnen zich laten horen via een app (te vinden via de app store en google play) waar ONL regelmatige prangende en actuele zaken voorlegt aan de gebruikers van de app. Op deze manier kan razendsnel de mening van de ondernemers geraadpleegd worden, zelfs zo snel dat tijdens een gesprek al direct de eerste uitslagen besproken kunnen worden.

Hans Biesheuvel hield een vlammend betoog en is een makkelijke prater, zonder hoogdravend of elitair te zijn. Hij is gewoon ook een ondernemer en heeft als zodanig ook te maken met dezelfde zaken die elke ondernemer op zijn pad vindt. Op deze manier kan hij het gevoel dat leeft onder ondernemers op makkelijke wijze onder woorden brengen.

Wat betekent volgens Hans Biesheuvel ondernemerschap voor de Nederlandse economie?

"De Nederlandse economie heeft behoefte aan langetermijnvisie: Hoe gaan we de komende tien jaar ons geld verdienen? Daarmee gaan we aan de slag. Dé kritische succesfactor is het aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven. Want de economische ontwikkelingen zijn steeds minder voorspelbaar én we moeten méér en méér concurreren in de globaliserende wereldeconomie. Nu is het beleid vanuit Den Haag vooral gebaseerd op wat politiek haalbaar is, in plaats van op dat wat economisch en maatschappelijk nodig is. Er wordt volstrekt onvoldoende geluisterd naar ondernemers. Dat moet anders. En dat kan anders. Ruimte voor ondernemerschap is dringend noodzakelijk. Al jaren wordt die ruimte beperkt door knellende regels, teveel toezichthouders, stijgende lasten, te weinig krediet en risicomijdende banken. Terwijl met name MKB-ondernemers de banenmotor en innovatiemotor van de economie vormen. De Nederlandse maatschappij ontwikkelt zich steeds meer als sector-overstijgende netwerkeconomie. Dit vertaalt zich (nog) niet in het polderoverleg. Ik ben voor een open en transparantie manier van samenwerking en overleg. Met ONL voor ondernemers wil ik echte veranderingen voor elkaar krijgen die ondernemers helpen, waar ondernemers zélf om vragen, daar sta ik voor."

App

Om ook invloed uit te kunnen is het gebruik van de app onontbeerlijk. Zet deze dus vandaag nog op je telefoon en reageer op de stellingen. Alleen dan kan Hans iets voor je betekenen. 

Tekst en afbeeldingen: PvT (met als bron: BON)
Foto's: GV