Oktober - Cor van Zadelhoff

Oktober - Cor van Zadelhoff

Het was al vroeg gezellig druk op deze 22e oktober. Wederom was de Heerenclub De Zilk uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst van de ONNO. Onze spreker van vanavond is spraakmakend en tot de verbeelding sprekend. Het was dan ook niet vreemd dat er veel animo was voor deze avond en dat er veel introducees gebruik maakten van de uitnodiging van het bestuur.
Onder het genot van een kopje koffie, maakten de aanwezigen onderling alvast een praatje, een gezellig geroezemoes vulde de zaal van Restaurant Zegers.
Op het moment dat de rijzige gestalte van Cor van Zadelhoff de zaal betreedt, verstomt menig gesprek en draait iedereen zich richting onze gast van vanavond. Met een enigszins verbaasde blik - alsof hij zeggen wil; bent u allemaal voor mij gekomen - neemt Van Zadelhoff de zaal in zich op. De gesprekken komen langzaamaan weer op gang.

Dan neemt de voorzitter het woord en nodigt iedereen uit om plaats te nemen. Door de grote opkomst is er niet voor iedereen een stoel beschikbaar en blijft een aantal mensen aan de statafels staan.

Van Zadelhoff heeft tijdens zijn binnenkomst de zaal goed in zich opgenomen en begint met de constatering dat de samenstelling van het aanwezige publiek hem verbaast. De kwinkslag die volgt laat zien dat deze man ook een goed gevoel voor humor heeft. Dan stelt Van Zadelhoff de zaal de vraag wie er in zijn eigen pand onderneemt. Goedkeurend stelt hij vast dat het om 80 à 90% van de aanwezigen gaat. "Ondernemers die in een eigen pand zitten zijn goedkoper uit!", is zijn stelling en ook stelt Van Zadelhoff dat ondernemers die huren het uiteindelijk financieel niet zullen bolwerken. Faillissement zal dus hun deel worden, is zijn verwachting.
Met zijn 78 jaar is Van Zadelhoff nog steeds actief in zijn bedrijf. "Probeer zo lang mogelijk actief te blijven, ook na je vijfenzestigste. Als je jezelf niet meer uitdaagt, ga je er geestelijk snel op achteruit en dat leidt ook tot een verslechterde conditie!" Dus dat is het geheim van deze nog immer vitale man.
Van Zadelhoff komt over als een man die weet wat hij doet en door zijn rustige uitstraling lijkt hij altijd de overhand te hebben in welke situatie dan ook. Toch heeft ook hij wel eens een zeperd behaald. De zaal hangt aan zijn lippen als hij daarover vertelt en met de nodige zelfspot zich van een kwetsbare kant laat zien.
Halverwege heeft Van Zadelhoff even zijn notitieblok nodig. Geen gelikte powerpoint presentatie, maar gewoon een blocnote met wat aantekeningen (met een ad hoc geregeld lampje, want in het hoekje waar de sprekers worden gepositioneerd is het toch wel donker). "Waar ik me in het hedendaagse zakendoen aan erger, is de toenemende juridisering. Op grote bouwprojecten wordt vaak lager ingeschreven dan de kosten van het project toelaten. De bouwbedrijven huren vervolgens een legertje advocaten in die de contracten minutieus doorspitten en elke ongeregeldheid eruit halen en daar geld uit persen. Heel vervelende manier van zakendoen." stelt Van Zadelhoff dan ook.
Tot slot heeft Van Zadelhoff nog een advies: "Maak je niet druk over zaken waar je niets aan kunt veranderen. Steek je energie alleen in de zaken die binnen jouw macht liggen. Dan leef je leuker en langer."

De voorzitter bedankt Van Zadelhoff met een bos prachtige rozen, daarna bedankt hij de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Als Van Zadelhoff na een uurtje vertrekt, vraagt hij de zaal nog even om aandacht en met luide stem sluit hij af met: "Tot de volgende keer!"
 


Tekst: PvT
Foto's: GV
Reacties? Mail ons.