November 2017 - Sander Klint

November 2017 - Sander Klint

Sander Klint vroeg zich af of hij zichzelf moest introduceren. Omdat het in de zaal een beetje stil bleef, begon hij met een overzicht van zijn tot dusverre gevolgde carrierepad.

Hij begon bij Zilveren Kruis Achmea, in Noordwijk en via een aantal verzekeringsbedrijven, waaronder de Rabobank in Noordwijkerhout is hij terechtgekomen bij Aon (spreek uit als Ee-on). Dit bedrijf regelt verzekeringen wereldwijd en heeft vele kantoren en medewerkers (de cijfers heb ik niet paraat, maar Sander wil het je vast nog een keer vertellen),

Bij Aon werd Sander gevraagd om een specifiek segment van verzekeringen te gaan doen, namelijk de welgestelden. Voor deze groep is verzekeren niet alledaags, want zij bezitten vaak zaken die niet iedereen heeft. Zo verzekeren ze kunstwerken, wijncollecties, sieraden, roerende goederen en onroerende goederen van uiteenlopende prijsklassen.

Na deze introductie gaf Sander een paar voorbeelden van schades die door zijn bedrijf waren verzekerd. Een Villa die in een valleitje gesitueerd is, met een gevalletje waterschade (de hele begane grond stond onder water, maar de brandweer was nog net op tijd om de meeste kunstvoorwerpen veilig te stellen).

Een ander geval was een kunstwerk dat uit meerdere objecten bestond (wachters en paard) waarvan er 1 beschadigd raakte. Hierdoor verloor het gehele object zijn waarde voor de eigenaar en koos deze om het verzekerde bedrag te laten uitkeren. Het kunstwerk staat nu bij de verzekeraar in de entree.

Sander sloot af met een prijsvraag; het ging om een geval met een wijncollectie waarvan de geconditioneerde opslag defect raakte. Hierdoor werden de rode wijnen verder gekoeld dan goed voor de wijn is. De vraag die Sander aan iedereen stelde; hoe hoog was het uitgekeerde bedrag. Hiervoor had hij voor iedereen pennen een briefje meegenomen waarop het bedrag kon worden genoteerd. Enkelen maakten gebruik van hun smartphone en zo kon worden uitgerekend dat het totale schadebedrag van de 86 flessen wijn op € 148.723,- uitkwam.

Fabian Frank was degene die er met een afwijking van € 2.000,- het dichtste bij zat en voor hem had Sander een Powerbank als aardigheidje, tevens nodigde Sander hem uit om met een introducee naar de Kunstbeurs in Maastricht te komen die in maart gehouden wordt.

Daarmee was de presentatie ten einde en kon er nog gezellig nagepraat worden bij ToMeat - Bij De Buren - Feest van Harry. Op deze avond waren een aantal introducees meegekomen en die hebben het ook uitstekend naar hun zin gehad, want ze hebben allen aangegeven wel lid te willen worden.

Tekst: PvT
Foto: EH